Tarieven / Sociale derde betaler / GMD

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Het beheer van al uw medische gegevens door één artsenpraktijk draagt bij aan een betere kwaliteit van de zorg. Dit gebeurt via het GMD (globaal medisch dossier).
Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten.

Een GMD afsluiten is kosteloos. Met uw toestemming zal de arts uw identiteitskaart inlezen en via een beveiligd digitaal platform van de overheid (“e-Health”) uw GMD bij het ziekenfonds in orde brengen. Voor kinderen die nog geen kids-ID hebben kan het ISI+-kaartje gebruikt worden.
Breng identiteitskaart of ISI+-kaartje steeds mee naar de raadpleging

TARIEVEN

In onze praktijk gelden de tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen (de conventie). Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald. Het deel dat u zelf betaalt heet “remgeld”. Hoeveel remgeld u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie (sociaal tarief, chronisch ziek, wel of niet GMD) en varieert tussen 0 en 6 euro.
Na 18u geldt een verhoogd avondtarief. U betaalt dan een supplement dat door het ziekenfonds volledig wordt terugbetaald indien uw GMD in onze praktijk bewaard wordt.

DERDEBETALERSREGELING

Voor bepaalde patiënten passen wij de derde betalersregel toe: de patient betaalt dan enkel het remgeld en de arts stuurt het getuigschrift zelf naar de mutualiteit.
Deze derde betalersregel geldt voor:
Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen of werklozen betalen minder remgeld (1 euro).
Patiënten met een statuut ‘chronisch ziek’ en patiënten in tijdelijke financiële noodsituatie betalen enkel het remgeld (4 euro).